Verslag dorpsvergadering 28 oktober 2022

Plaats: Dorpshuis ’t Fivelhoes, Zijldijk

Zijldijk, vergadering 28 oktober 2022

 

Plaats: Dorpshuis ’t Fivelhoes, Zijldijk

Aanwezig: 58 personen

 

Willem Schaap opent de de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De werkgroep die vermeld staat op de uitnodiging worden voorgesteld aan de bewoners , met uitzondering van Diana Vultink. Bedoeling van deze avond is het opzetten van een interim bestuur voor de vereniging van Dorpsbelangen. Huishoudelijke mededeling de koffie is voor de rekening van Dorpsbelangen. Na de vergadering is er nog een mogelijkheid om wat te nuttigen en dat is voor eigen rekening.

Uitleg ontstane situatie, :Door de flyer van Dörpshoesnijs werd te kennen gegeven dat het bestuur de handdoek in de ring had gegooid, de koek was op ! Geen activiteiten meer vanuit de Stichting. Ook Dorpsbelangen was al geruime tijd slapende. Om een Dorpsbelangen weer nieuw leven in te blazen hebben we mandaat nodig vanuit het dorp. We willen graag een interim-bestuur voor de perioden van 6 maanden om lopende zaken te behartigen. Eerste activiteit daarvan is het Sinterklaasfeest op 3 december a.s. Sinterklaas zal arriveren om 11:30 in Zijldijk . Dit alles in samenwerking met DB Oosternieland. Kandidaten kunnen na een periode van een ½ jaar zich ook beschikbaar stellen voor het bestuur van DB. Vanuit de gemeente word er een dorpsbudget beschikbaar gesteld, hoeveel dit is is nog onbekend. Maar dit geld kunnen we alleen toegekend krijgen als er een bestuur is.  

Marga Spaak, Pia Bos- Mos en Willem Schaap melden zich aan voor interim bestuur. Zijn er nog kandidaten die zich vanuit het dorp zich beschikbaar willen stellen voor het interim bestuur? Die kunnen zich aanmelden in de pauze.  

Jacco Brouwer vraagt zich af wat is de relatie DB met Stichting Fivelhoes. Willem Schaap legt uit dat DB leden heeft en dat leden het bestuur kiezen. Bij een stichting is hier geen sprake van. De voortzetting van de stichting is niet vastgesteld. Marjon Hefting gaat contact opnemen met de notaris , want de statuten moeten veranderd worden, er moet vastgelegd worden wie er in bestuur van de stichting komt. Pieter Siert Wiersema vraagt of het Dorpshuis open blijft? Het interim bestuur zal de taken van de stichting stimuleren, maar als bestuur kunnen daar geen garantie over geven. Er is overleg met huidig bestuur om DB te gebruiken om bestuursleden te benoemen voor de stichting. We willen graag dat dit democratisch wordt besloten en geen bestuur die zichzelf aanwijst. Jan van Ophem vraagt zich af of Stichting en DB niet samen kunnen. Willem Schaap zegt hierover dat het wel mogelijk is maar dan moet je 2 penningmeesters hebben. Dit kan uiteraard wel. Daarna volgt een korte Pauze.

Inge TImmer en Jacco Brouwer hebben zich aangemeld voor het interim bestuur. Deze namen worden toegevoegd voor het stemmen. De bewoners mogen vinkjes achter de namen zetten voor toetreding van het bestuur. Hebben kandidaat genoeg vinkjes achter hun naam dan zullen ze gekozen worden voor het interim bestuur.  

Saskia Schaap wil toch het voormaling Stichting Bestuur bedanken voor wat zij allemaal hebben gedaan voor het dorpshuis en het dorp. Dit wordt met applaus beaamt.  

De stembriefjes worden opgehaald en worden geteld door Bouwina Wiersema en Jan van Ophem.

Uitkomst. Willem Schaap 45, Marga Spaak 45 , Pia Mos-Bos 43, Jacco Brouwer 41, Inge Timmer 45. We zijn dankbaar met het behaalde resultaat en opkomst van de dorpsbewoners.