De vernieuwde website van Zijldijk

Dorpsbelangen en Dorpshuis Zijldijk gaan samen verder. De eerste festiviteiten hebben inmiddels weer plaats gevonden.  Veel dorpsbewoners hebben de weg naar het dorpshuis gevonden, daar zijn wij heel erg blij mee. Als je ideeën hebt wat we nog meer voor het dorp kunnen doen, laat het ons weten.
Dorien van Leur
Wijnnie en Pia Mos
Inge Timmer
Jacco Brouwer
Marga Spaak
Willem Schaap

Versterking Dorpshuis

Het Dorpshuis van Zijldijk moet vanwege de gaswinning versterkt worden. Deze operatie is begroot op € 168.000,-. Nu staan we voor de keuze: Versterken en verduurzamen of sloop en nieuwbouw. De komende tijd wordt dit uitgezocht en er wordt een dorpsvergadering uitgeschreven waarin voors- en tegens tegen elkaar afgewogen kunnen worden.

Bestuursstructuur dorpshuis/dorpsbelangen.

het dorpshuis van Zijldijk wordt bestuurd door een stichting; Dorpsbelangen Zijldijk is een vereniging. De bestuurders van de vereniging worden verkozen op de (jaar)vergadering van dorpsbelangen. De stichtingsbestuurders kunnen zelf hun opvolgers kiezen. Om de dorpsbewoners meer inspraak te geven willen we van de besturen  een personele unie maken. Dat wil zeggen dat het bestuur van dorpsbelangen ook het bestuur van het dorpshuis is. Zo borgen we dat het dorpshuisbestuur ook door het hele dorp gekozen kan worden.

Contact