Dorpsbelangen en dorpshuis

In Zijldijk zijn voornamelijk de volgende Vereniging en Stichting actief:

  • De Vereniging voor Dorpsbelangen Zijldijk
    Deze organiseert activiteiten voor de inwoners van Zijldijk en maakt daarbij gebruik van ‘t Fivelhoes.
  • Stichting Fivelhoes (Dorpshuis Zijldijk)
    Deze is eigenaar van ‘t Fivelhoes en verantwoordelijk voor onderhoud en exploitatie.
De bestuurders van de Vereniging voor Dorpsbelangen Zijldijk worden voorgedragen en gekozen op de jaarvergadering van de vereniging.
De bestuurders van Stichting Fivelhoes (Dorpshuis Zijldijk) kunnen zelf hun opvolgers kiezen.

Om de dorpsbewoners meer inspraak te geven op wie er zitting heeft in het bestuur van Stichting Fivelhoes wordt onderzocht of we van de Vereniging voor Dorpsbelangen Zijldijk en Stichting Fivelhoes een personele unie kunnen maken.

Op deze manier zorgen we ervoor dat alleen, door de dorpsbewoners gekozen bestuursleden, vanuit de Vereniging voor Dorpsbelangen Zijldijk plaats kunnen nemen in het bestuur van Stichting Fivelhoes.