Zijldijk rijdt 30

Op 16 februari zijn afspraken gemaakt welke dorpsbewoners een project gaan oppakken. lees meer op de pagina.

Provincie over duurzame energie

De provincie Groningen organiseert bijeenkomsten over de duurzame toekomst van onze provincie. kijk voor meer info op de website


Jaarvergadering

De jaarvergadering van Dorpsbelangen Zijldijk zal gehouden worden op 24 maart.

  1. Opening
  2. Notulen 18 maart 2016
  3. Mededelingen
  4. Jaarverslag
  5. Jaarrekening 2016
  6. Begroting 2017
  7. Rondvraag
  8.         Sluiting

 Na afloop worden er in het dorpshuis weer lekkere hapjes geserveerd.

voor inzage in de stukken voor de  jaarvergadering klik hier

Oogstfeest 2017


najaar 2017 willen we weer een oogstfeest organiseren, met dorsmachine, oude tractoren en werktuigen en een bakwedstrijd.

Schrijf 23 september alvast in de agenda

Defibrilator

Dorpsbelangen Zijldijk heeft drie jaar geleden een defibrilator aangeschaft en opgehangen in het dorpshuis.

Onlangs is de batterij vervangen zodat het apparaat in geval van nood direct gebruikt kan worden.

Heeft u interesse in een cursus hoe om te gaan met een defibrilator? meldt het bij het bestuur en bij voldoende deelname wordt er een cursus georganiseerd.