Zijldijk rijdt 30, het vervolg

In opdracht van de gemeente Loppersum wil de Hanzehogeschool Groningen dit schooljaar samen met Veilig Verkeer Nederland en de Vereniging voor Dorpsbelangen Zijldijk verschillende projecten in Zijldijk uitvoeren om de gereden snelheid te verlagen. De eerste bijeenkomst is op 6 oktober gehouden waarbij een inventarisatie van de meningen van dorpsbewoners is gemaakt.

Froukje Hofstra is student aan de Hanzehogeschool Groningen. Zij is als afstudeeropdracht bezig met dit project. Onderdeel hiervan is een digitale vragenlijst, hierin worden o.a. dezelfde vragen gesteld als tijdens de bijeenkomst. Deze vragenlijst kan dan door de dorpsbewoners worden ingevuld. eind oktober wordt een e-mail verstuurd met daarin de link naar de vragenlijst. Met deze e-mail komt ook een terugkoppeling over de bijeenkomst.

Alle bewoners uit Zijldijk zijn van harte uitgenodigd om op donderdag 24 november het vervolg deze bijeenkomst bij te wonen

Bijeenkomst Zijldijk rijdt 30

Dorpshuis 't Fivelhoes

donderdag 24 november 20.00 uur.

Defibrilator

Dorpsbelangen Zijldijk heeft drie jaar geleden een defibrilator aangeschaft en opgehangen in het dorpshuis.

Onlangs is de batterij vervangen zodat het apparaat in geval van nood direct gebruikt kan worden.

Heeft u interesse in een cursus hoe om te gaan met een defibrilator? meldt het bij het bestuur en bij voldoende deelname wordt er een cursus georganiseerd.