De nieuwe


is uit.

klik op de button om te lezen.

De versterkingsoperatie in Zijldijk

Dorpsbelangen Zijldijk organiseert samen met de gemeente Loppersum en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een avond over versterken van woningen.  Deze avond zal gehouden worden op 13 april 2018 in het Dorpshuis Zijldijk. Aanvang 20.00 uur.

Het is nog niet bekend wanneer Zijldijk aan de beurt is voor de versterkingsoperatie die de inwoners meer bescherming moet bieden bij een aardbeving, maar we willen de informatie die er is graag met iedereen delen. De projectleider van de NCG zal ons vertellen over de stand van zake en de planning. Daarna zal Hielke Westra (gemeente Loppersum) ingaan op de kansen van koppeling van versterken met verduurzamen. in het derde deel van de avond gaan we kijken wat we als dorp Zijldijk kunnen doen en hoe we willen dat het dorp er na de versterkingsoperatie uit komt te zien.

Speeltuin

Het watertoestel is ivm vorstgevaar buiten gebruik. Binnenkort wordt het weer aangesloten.


 Aanleg fietspad Oosterhuizerweg

De gemeente Loppersum gaat het fietspad langs de Oosterhuizerweg richting 't Zandt verbeteren.

Zijldijk rijdt 30

De smiley's komen naar Zijldijk!

We hebben het horen fluisteren.... Zijldijk krijgt 2 smileys!

Op de jaarvergadering is besproken waar ze moeten komen te hangen. Binnenkort dus ook permanent in Zijldijk.


Extra ingelaste vergadering n.a.v. beving 8 januari Zeerijp

Op 9 januari is een extra vergadering ingelast door Dorpshuis en Dorpsbelangen Zijldijk. Aanleiding was de beving van 3.4 bij Zeerijp. Tijdens de discussie werden een aantal suggesties gedaan die wij ook onder aandacht van het gemeentebestuur gebracht hebben. De volgende tekst is naar de gemeente Loppersum verstuurd.Zijldijk, 9 januari 2018

Vereniging van dorpsbelangen Zijldijk in vergadering bijeen

Stelt vast dat:

 • Veel mensen na de schok van 8 januari verontrust zijn
 • Deze beving meer impact heeft dan vorige bevingen op de anders zo nuchtere bewoners van Zijldijk
 • Emotionele schade groot is
 • Een huurder nu geen woning meer wil kopen
 • Men zich afvraagt of het nog zinvol is om onderhoud aan huizen te plegen
 • Op deze manier het dorp in gevaar komt en de ziel dreigt uit het dorp te verdwijnen
 • De overheid moet nu ingrijpen, de NAM is geen geaccepteerde gesprekspartner meer voor de bewoners
 • Bewoners moeten één front vormen
 • Opkoopregeling broodnodig is
 • Een transitieplek (nieuw dorp) wenselijk is voor overgangssituatie
 • Professionele bijstand voor bewoners bij versterking dringend gewenst
 • Veiligheid woongenot en perspectief moeten terugkeren

De aanwezige dorpsbewoners waren blij met de mogelijkheid zich uit te kunnen spreken.

Jaarvergadering vereniging voor dorpsbelangen Zijldijk

Uitnodiging Jaarvergadering in dorpshuis ’t Fivelhoes in Zijldijk

De Jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 16 maart, Aanvang 20.00 uur.

 1. Opening
 2. Notulen 24 maart 2017
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag
 5. Jaarrekening 2017
 6. Begroting 2018
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

klik op onderstaande knoppen voor de notulen en jaarverslag

Na afloop worden er in het dorpshuis weer lekkere hapjes geserveerd.          


Nieuwe website gemeente Loppersum over versterking

De gemeente Loppersum heeft een speciale website met informatie over de versterkingsoperatie als gevolg van de gaswinning. Op dit moment is er nog weinig te melden over het dorp Zijldijk, maar voor de toekomst zal dit ongetwijfeld grote gevolgen gaan krijgen.

Voor meer informatie kijk op www.loppersumversterkt.nl


Defibrilator

Dorpsbelangen Zijldijk heeft drie jaar geleden een defibrilator aangeschaft en opgehangen in het dorpshuis.

Onlangs is de batterij vervangen zodat het apparaat in geval van nood direct gebruikt kan worden.

Heeft u interesse in een cursus hoe om te gaan met een defibrilator? meldt het bij het bestuur en bij voldoende deelname wordt er een cursus georganiseerd.